Home :: Metal Supplies :: Flat Sheet

Flat Sheet

Flat Sheet

Products

  •  per page
4x8x10ga. FLAT SHEET
SKU: 600FS4810
Flat Sheet Metal - 4'x8' Sheet
10 gauge - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $185.00
Quantity

2'x2'x3/16"FlatSheet
SKU: 600FS22
Flat Sheet Metal - 2'x2' Sheet
3/16" Thick - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $44.95
Quantity

2'x4'x3/16"FlatSheet
SKU: 600FS24
Flat Sheet Metal - 2'x4' Sheet
3/16" Thick - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $94.95
Quantity

4'x4'x3/16"FlatSheet
SKU: 600FS44
Flat Sheet Metal - 4'x4' Sheet
3/16" Thick - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $168.95
Quantity

4x8x3/16" FLAT SHEET
SKU: 600FS48
Flat Sheet Metal - 4'x8' Sheet
3/16" Thick - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $249.00
Quantity

4'x8'x1/4"FLAT SHEET
SKU: 600FS4814
Flat Sheet Metal - 4'x8' Sheet
1/4" Thick - Raw Steel
Sold Per Sheet
Our price: $279.00
Quantity

  •  per page